030-6889304 hypotheek@reinerie.nl

 Meer betaalbare woningen

Er is veel behoefte aan woningen. Tot en met 2030 moeten er 981.000 woningen bij komen. Hiervan moet twee derde betaalbaar zijn voor mensen met een laag- of middeninkomen. De gestegen bouwkosten en hypotheekrente maken de bouwopgave nog lastiger dan die al was. Om toch genoeg woningen te kunnen bouwen, neemt het kabinet onder andere de volgende maatregelen:

  • Nieuwe ronde van de woningbouwimpuls
    De 6e ronde van de woningbouwimpuls start eind 2023. Gemeenten kunnen hiermee onder andere sneller starten met bouwen. Of nieuwe woningen betaalbaarder maken. Voor deze 6e ronde maakt het kabinet € 300 miljoen vrij.
  • Hulp voor projecten die dreigen stil te vallen
    Bouwprojecten die door veranderde economische omstandigheden en geldgebrek dreigen te moeten stoppen, kunnen een beroep doen op de Startbouwimpuls. Zij hebben onder bepaalde voorwaarden recht op deze subsidie. Hiervoor was al € 250 miljoen beschikbaar. Dit gaat omhoog naar € 300 miljoen.

Stijging van de huurtoeslag

De huurtoeslag gaat vanaf januari 2024 omhoog met ruim € 30 per maand. Het kabinet maakt hier jaarlijks € 750 miljoen voor vrij. De stijging van de huurtoeslag moet 1,5 miljoen huishoudens met een laag inkomen extra steun geven in dure tijden.

Energiemaatregelen en duurzaamheid

Vanaf 2024 wordt de energiebelasting voor aardgas verhoogd met ongeveer 10 cent per kuub, tegelijkertijd wordt de energiebelasting verlaagd met 2 cent per kilowattuur. De overheid wil hiermee stimuleren dat huishoudens vaker kiezen voor elektrische warmteopties, zoals warmtepompen en andere duurzame opties.

Prijsplafond verdwijnt

Begin dit jaar stelde de overheid een prijsplafond in voor stroom- en gasverbruik tot 2.900 kWh stroom en 1.200 m3 gas. Wie niet meer energie verbruikte dan een gemiddeld huishouden, betaalde vanaf 1 januari 2023 voor gas € 1,45 per m3 tot een jaarverbruik van 1200 m3 en voor elektriciteit € 0,40 per kWh bij een jaarverbruik tot 2900 kWh per jaar. In 2024 stopt de overheid met deze subsidie. Op dit moment liggen in de meeste contracten de stroom- en gasprijs onder de tarieven van het prijsplafond.

Tijdelijk Noodfonds Energie blijft bestaan

In 2022 werd het Tijdelijk Noodfonds Energie opgericht om te voorkomen dat kwetsbare huishoudens met een betalingsachterstand te grote schulden opbouwen als gevolg van de gestegen energieprijzen. Dit noodfonds wordt verlengd en blijft daarmee in 2024 ook bestaan. Mensen die niet in staat zijn hun energierekening te betalen kunnen tot en met maart 2024 beroep doen op het noodfonds via de website noodfondsenergie.nl

Energietoeslag lage inkomens stopt

In 2022 en 2023 was het voor huishoudens met een laag inkomen (tot 120% van het sociaal minimum) mogelijk een eenmalige energietoeslag van € 1.300 aan te vragen via de gemeente. Vanaf 2024 stopt deze regeling. Het is dan niet meer mogelijk een eenmalige energietoeslag aan te vragen.