030-6889304 hypotheek@reinerie.nl

 

Het heffingsvrij vermogen blijft gelijk in 2024.

Het belastingtarief in Box 3 zou in 2024 stijgen naar 33%. Maar dat wordt met een extra procentpunt verhoogd, dus naar 34%. Het heffingsvrije vermogen wordt voor 2024 niet geïndexeerd, wat inhoudt dat dit op € 57.000 per persoon blijft staan. Je betaalt dus pas belasting in Box 3 over het bedrag dat je boven de € 57.000 aan spaar- en/of beleggingsgeld hebt.

Het was de bedoeling om vanaf 2026 een heffing op basis van het werkelijke rendement in te voeren, dit is opgeschoven naar 2027.

Voor 2024 zijn de volgende wijzigingen aangekondigd met betrekking tot de overbruggingswet voor Box 3:

Wanneer je aandelen hebt in een Vereniging van Eigenaren (VvE), valt dit in het huidige stelsel onder ‘overige bezittingen’. In 2024 zal dit vallen onder ‘banktegoeden’, omdat dat geld meestal op een bankrekening wordt geplaatst. Dit betekent dat je in de toekomst minder belasting zult betalen, omdat het geschatte rendement op spaargeld lager is. Hetzelfde geldt voor het vermogen op een zogenaamde derdengeldenrekening van een notaris. Dit is een rekening waarbij de notaris de gelden van cliënten gescheiden houdt van het eigen kantoorvermogen. Ook dit vermogen zal vanaf 2024 vallen onder ‘banktegoeden’. Het kabinet heeft voorgesteld dat het niet meer nodig is om vorderingen en schulden tussen fiscaal partners en tussen ouders en minderjarige kinderen aan te geven.