030-6889304 hypotheek@reinerie.nl

Op 15 maart 2020 ging Nederland in lockdown. De impact op ons leven was enorm. Tegelijkertijd bloeide de woningmarkt als nooit tevoren: records werden verbroken, we bleven verhuizen, investeerders bleven investeren en starters starten. Welke cijfers zitten er achter deze bijzondere maanden tussen maart 2020 en februari 2021?

1. Het aantal woningoverdrachten groeide ondanks corona
In één jaar Corona wisselden 234.946 woningen van eigenaar. Dat is meer dan in dezelfde periode van het recordjaar 2017. Het aantal overdrachten was 12% hoger dan in 2019.

2. Wijziging overdrachtsbelasting: piek in december en januari
Particuliere investeerders sloegen in december hun slag, voordat de overdrachtsbelasting per 1 januari verhoogd werd van 2% naar 8%. Koopstarters wachtten juist tot ná die datum. Zij hoefden dan geen 
overdrachtsbelasting meer te betalen voor hun woning.

3. Woningprijzen naar recordhoogte
De prijzen lagen in februari 2021 10,4% hoger dan een jaar eerder. Dat is de grootste prijsstijging in bijna twintig jaar. In juni 2013 bereikten de prijzen van koopwoningen een dieptepunt. Sindsdien is er sprake van een stijgende trend. De prijsstijging zwakte in 2019 wat af, maar trok in 2020 weer aan. Afgelopen februari was een gemiddelde koopwoning 59% meer waard dan in juni 2013.

4. Kleine verbouwingen vooral met spaargeld betaald
Veel mensen investeerden in hun woonplek. Het aandeel aanvullingen op hypotheekleningen onder de € 25.000 daalde. Waarschijnlijk omdat mensen kleinere verbouwingen betaalden met hun spaargeld. Het aandeel leningen voor een verbouwing tussen de € 25.000 en € 100.000 nam wel toe.

5. Trek naar buiten de 4 grote steden
De helft van de woningkopers uit de 4 grootste gemeenten (Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Den Haag) verhuisde in 2020 binnen de eigen gemeente. In de voorgaande jaren lag dit aandeel hoger. Kopers die buiten de eigen gemeente een huis kochten, verhuisden verder weg.